fbpx

CHEEKY ONE

CHEEKY ONE הוא סטודיו לעיצוב פריטי אומנות לבישים לאספנים.

הסטודיו מתאפיין בקווי עיצוב לא מוגדרים ועל-זמניים שפורצים גבולות ויוצאים מהקופסה תוך שמירה על איכות תוצרים גבוהה מהרגיל הן ברמת החומר והן ברמה העיצובית.

TYPOGRAPHY & COLORS

הטיפוגרפיה המלווה את המותג משדרת את החוצפה הבועטת ואת שבירת המוסכמות שהמותג מייצג.

הצבעוניות הזהובה גם היא בולטת מאוד ונועדה להשלים את סיפור המותג הבולט והמיוחד.

הצבעים הנוספים במותג מייצגים את הבסיס ליצירה ואומנות.

#212121

Eerie Black

FFFFFF#

Pure White

#FDDA3C-#905122

Golden

LOGO DESIGN

הלוגו עוצב בצורה שמביאה לידי ביטוי על ערכי המותג – האומנות, היצירה, שבירת המוסכמות ופריצת הגבולות, משיכת תשומת הלב ושמירה על קו אלגנטי וקלאסי.

הלוגו בנוי ממלבן המייצג יצירת אומנות כאשר מתוכו פורץ שם המותג/היצירה בקו אלכסוני ומתחת חתימת האומן.

VISUAL IDENTITY

השפה הויזואלית המלווה את המותג מאופיינת בחיספוס ברמת הטקסטורה ושומרת על קו נקי, מינימליסטי ואלגנטי.